Developer

Metrostav Development a.s. zastřešuje veškeré developerské aktivity Skupiny Metrostav. V zajímavých lokalitách realizuje především rezidenční i komerční projekty.

Metrostav Development a.s. vytváří výjimečnou architekturu s důrazem na užitnou hodnotu, design a odpovědnost k životnímu prostředí.

Metrostav Development stojí na pevném základě, kterým je téměř 40 let zkušeností firem ze Skupiny Metrostav. Za tuto dobu vznikl velký počet pozoruhodných projektů z oborů pozemního, podzemního i dopravního stavitelství a mnoho z nich bylo oceněno v prestižních domácích i zahraničních soutěžích a zapsáno do kroniky technických unikátů. Jediným akcionářem Metrostav Develpment a.s. je Metrostav a.s.

Od roku 1995 společnost Metrostav a.s. zahrnula do své činnosti i záměry v developerské oblasti. V roce 2008 vznikla samostatná společnost Metrostav Development a.s., která zastřešuje developerské aktivity Skupiny Metrostav.

Stabilita, finanční síla, zkušenosti, odborné znalosti pracovníků a jejich odpovědný přístup jsou pro budoucího klienta zárukou, že projekt bude dokončen ve smluvní ceně, požadovaném termínu a kvalitě, která je srovnatelná s evropským standardem.

Pro více informací navštivte stránky společnosti www.metrostavdevelopment.cz.
Společnost je součástí koncernu „Skupina Metrostav“.

 

Realitní centrum

Metrostav Development a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8, Libeň

Developer

Metrostav Development a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8, Libeň
IČ 284 40 412
Společnost je zapsána v OR u MS v Praze,
odd. B, vl. 14524

Investor a prodávající

Metrostav Vackov a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8, Libeň
IČ 256 41 182
Společnost je zapsána v OR u MS v Praze,
odd. B, vl. 5179


Data, obsažená na těchto webových stránkách, nejsou ze strany jejich provozovatele návrhem smlouvy a jejich akceptace druhou stranou tedy není způsobilá ke vzniku smluvního vztahu. Návrhem smlouvy je vždy pouze konkrétní text smlouvy, zaslaný nebo předaný provozovatelem těchto stránek klientovi. Ke vzniku smluvního vztahu je pak vždy zapotřebí uzavření písemné smlouvy, podepsané osobami, oprávněnými za smluvní strany jednat, přičemž předpokladem uzavření smlouvy je dosažení shody o všech ustanoveních, obsažených v návrhu smlouvy. Jakékoliv odchylky nebo dodatky k textu návrhu smlouvy od druhé smluvní strany, a to i takové, které podstatně nemění podmínky nabídky, znamenají nepřijetí návrhu smlouvy.

Veškeré údaje, uvedené na těchto stránkách včetně použitého obrazového materiálu mají nezávazný informativní charakter a tyto nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy, ani jako vymahatelné smluvní podmínky. Závazné informace budou klientovi předloženy vždy v rámci konkrétní obchodní a smluvní dokumentace.

Podmínky užití webových stránek

www.intelioBOX.com

Všechny uveřejněné vizualizace jsou pouze ilustrativní a mohou se v průběhu času změnit.