Ceník Garáží

Zahájení prodeje – jaro 2015

Označení Cena s DPH
(Kč)
Stav

Plánek suterénu Na Vackově - Viladomy (PDF)

Data, obsažená na těchto webových stránkách, nejsou ze strany jejich provozovatele návrhem smlouvy a jejich akceptace druhou stranou tedy není způsobilá ke vzniku smluvního vztahu. Návrhem smlouvy je vždy pouze konkrétní text smlouvy, zaslaný nebo předaný provozovatelem těchto stránek klientovi. Ke vzniku smluvního vztahu je pak vždy zapotřebí uzavření písemné smlouvy, podepsané osobami, oprávněnými za smluvní strany jednat, přičemž předpokladem uzavření smlouvy je dosažení shody o všech ustanoveních, obsažených v návrhu smlouvy. Jakékoliv odchylky nebo dodatky k textu návrhu smlouvy od druhé smluvní strany, a to i takové, které podstatně nemění podmínky nabídky, znamenají nepřijetí návrhu smlouvy.

www.intelioBOX.com

Všechny uveřejněné vizualizace jsou pouze ilustrativní a mohou se v průběhu času změnit.